EMPRESAEls inicis de la nostra activitat comercials remonten a l'any 1932, quan Joan Martí Rotllán, va intal.lar a la Pujada del Pont de Pedra de Girona, una botiga de drogueria i pintures. L'any 1956 conjuntament amb el seu fill Salvador Martí i Teixidor varen ubicar un negoci del mateix ram, ampliat amb la comercialització de taulers, portes i derivats, al carrer Lorenzana nº 25, que va fer la seva activitat amb el nom de COMERCIAL MARTI ROTLLAN.

Al 1977 un incendi que es va produir en un magatzem auxiliar situat al carrer Saragossa, nº 23, va obligar a un replantejament de les intal.lacions de l'empresa, que es va concretar en la construcció del magatzem actual inaugurat l'any 1979, com a empresa individual, siguent titular Salvador Martí i Teixidor i sota el logo de "MARTI" ha actuat fins l'any 2.001 en que l'entrada de la tercera generació representada per Salvador Martí i Fumado va originar la transformació de l'empresa individual en societat, girant a partir d'aleshores sota el nom actual de MARTI 1956 S.L. i amb el mateix logo "MARTI".

La nostra activitat que amb el pas del temps ha anat evolucionant d'acord amb les noves tendències del mercat i amb l'aparació de nous productes, es concreta en la comercialització d'un ampli ventall de productes relacionats bàsicament amb la fusteria i decoració, com ara taulers, aglomerats, rexapats, melamina, portes, bloc-porta, motllures, panells, llistonatge, parquets i molts altres complements amb vernissos, pintures i ferreteria especilitzada en elements de fusteria tal com es detalla en el directori de productes.

El nostre àmbit d'actuació és a les comarques gironines, disposant de transport propi per al subministrament que oferim als nostres clients.

La política comercial de l'empresa té com a fita primordial el millor servei possible amb els preus en linea del mercat en cada moment, insistint que donem prioritat a un servei ràpid i eficaç en tots els sectors a que abasta la nostra activitat comercial.


Exposició


expo1
expo2
expo3
expo4
expo5

MARTI 1956


Sóm especialistes en parquets, pintures, taules, portes i ferreria.

Cartagena, 11-13

Crtra. Sta. Coloma, 29

17005 Girona

T. 972 23 48 11

T. 972 40 04 63

F. 972 23 30 69

marti1956slu@gmail.com