PRODUCTES > PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Bambú


img1
img2
img3
img4


Amb els anys, els terres de Bambú han anat adquirint una importància rellevant en el mon de la decoració. Es tracta d'un material ambientalment molt estable, cultivat de forma sostenible. Els sistemes de control tenen l'objectiu de garantir la protecció dels recursos. Existeix una gran varietat de producte, tarimes Bicapa, Tricapa, Flotants i el novedos sistema topbamboo, ideal per a reformes degut al seu gruix de 10mm. Acabats torrats i naturals amb vetes horitzontal o vertical. Excepcional duresa i resistència al desgast.

MOSO


MARTI 1956


Sóm especialistes en parquets, pintures, taules, portes i ferreria.

Cartagena, 11-13

Crtra. Sta. Coloma, 29

17005 Girona

T. 972 23 48 11

T. 972 40 04 63

F. 972 23 30 69

marti1956slu@gmail.com